Uyari

rr.gif

Hermetic Order of the Golden Dawn (Altın Şafak Hermetik Cemiyeti), the R. R. et A. C. (Yakut Gül ve Altın Gül Cemiyeti) ve Rosicrucian Order of Alpha et Omega (Alfa ve Omega Gül Haç Cemiyeti) ritüel inisiyasyon ve Rose-Croix (Gül Haç) ruhani geleneğinde eğitim vermektedirler. Halk, İnternet üzerinden davet eden veya üye kaydında bulunan herhangi bir gruba karşı gözünü açmalı, zira meşru Mabetler bunu hiç bir zaman yapmazlar.

inisiyatik yöntem, sistemli bir ritüel inisiyasyon programı ve ruhsal disiplinlerle gerek kişisel, gerekse de ruhsal gelişmeyi yoğun bir şekilde teşvik eder. Umumi yanılgılara karşın, teürji (havâss) esas itibarıyla, dış çevrede değişiklik yaratmaktan ziyade, Benliği gerçekleştirmek ve dönüştürmek için bir araçtır. İnisiyasonu amaç edinen kişiler, ilk başta majikal yetileri geliştirmenin büyük çapta içsel disiplin, bireysel etütler, kişisel ve grup majikal çalışmalarda zaman harcanmasına dayandığını düşünmelidirler. Ayrıca, meşru inisiyasyon ve majikal uygulama çoğu kez inisiyenin yaşamın her yönünde derin ve engin değişimler yaratmaktadır (bu da her zaman hoş olmayabilir).     

Birçok ezoterik gruptan farklı olarak, Hermetic Order of the Golden Dawn Cemiyeti, R. R. et A. C. Cemiyeti ve Rosicrucian Order of Alpha et Omega Cemiyeti Üyelerinin özel yaşamlarına karışmaz ve "vekaleten inisiyasyon" veya "astral inisiyasyon" gibi şüpheli uygulamalarda bulunmaz. Hermetic Order of the Golden Dawn ve Rosicrucian Order of Alpha et Omega Mabetleri soylu geleneğinin değerlerini muhafaza etme konusunda ısrarlıdır. Adayların bedensel olarak meşru Mabetlerde bulunmadığı inisiyasyonları uygulayan cemiyetlere dikkat ediniz. "Vekaletten İnisiyason", "Astral İnisiyasyon" ve "Kendi kendine İnisiyasyon" oldukça şüpheli ve potansiyel olarak tehlikeli uygulamalardır.   

Açıkça meşruluk iddia etmemekle beraber, yukarıda söz edilen şüpheli inisiyatik uygulamalarda bulunan belirli gruplar, Internet üzerinden Rosicrucian Order of Alpha et Omega'dan sertifika veya inisiyatik bağlantıları olduklarını konusunda yanıltıcı imalarda bulunmaktadırlar. Rosicrucian Order of Alpha et Omega® de dahil olmak üzere, dünyanın her yerinde meşru Mabetler "vekaletten inisiyasyon" veya münhasıran "astral inisiyasyon" uygulamaları sahtekarca değilse de, en azından etkisiz olarak kınamaktadırlar.     

Meşru inisiyatik bağlantıları olmayan organizasyonlara dikkat ediniz. Fiziksel inisiyason sırasında inisiyatör ve aday arasında geçen fiziksel bir enerji aktarımı vardır. Bu enerjiler inisiyatik aktarımı almamış inisiyatörler tarafından uygun bir şekilde harekette geçirilemez. 

Türkçe ezoterik içerikli baska yazilar için lütfen bu yaziyi tiklayiniz

* Email
Copyright 1888-2023, All Rights Reserved
More about us on…